تبلیغات
نه سازش نه تسلیم سید علی ما هستیم حامیان دولت عشق - لذت احمدی نژادی بودن
حمایت از ما "www.behfar.org"
برای حمایت از ما ، بنر های مثلثی زیر را در سایت خود نمایش دهید برای كپی كردن كدها از كلیدهای ctrl+c استفاده كنید.

        ..........................................................................................................................................

!... لذت احمدی نژادی بودن ...!

برای ما که از وقتی خودمان را شناختیم وضعیت و شکل جهان آن گونه نبود که می خواستیم و غرق در صفحات کتاب ها و تاریخ و با مداقه و غور در روایات و احادیث آرمان شهری را می جستیم و در ذهن خود آن را شیرین شیرین مرور می کردیم در کنار و همراه دکتر احمدی نژاد بودن لذتی شگرف است.

لذت ایستادن در کنار مردی که شبیه سیاست مداران عصا قورت داده نیست و کلی دشمن از میان اصحاب قدرت دارد و اهالی پشت پرده – پشت پرده ی هر چیزی – و روشنفکران لب کبود و زیر چشم سیاه هپروتی که تمام دل خوشی شان خواندن شعری بی سر وته در جمعی حداکثر ۴نفر و نصفی است از او متنفرند و روزنامه ها هر روز دروغی جدید برایش می بافند!

تو نمی دانی در یکی از حساس ترین لحظات تاریخ این سرزمین عزیز چه شور شیرینی است ایستادن در کنار مرد ی بی تکلف و ساده و با ایمان که غرب و صهیو نیست ها با او سر ستیز دارند و اصحاب قدرت و ثروت در داخل نیز می خواهند به هر قیمتی – به هر قیمتی ها ! – دولتش را زمین بزنند !

این تحقق همان آرزوی عزیزی است که از نو جوانی سودای مابود: ایستادن  و مردانه ایستادن در گروهی که هر روز اهالی قدرت غرق دروغ و اتهامش می کنند و استکبار با تمام توان قصد فرو پاشی اش را دارد.

آن رییس دفتر اسبق و تپل مپل ماضی استمرای چه  خبر دارد از  مادر شهید پیری که پس از تقلای فراوان  خود را به دکتر رساند و شانه اش را بوسید و گفت : فقط برا خدا قوت آمدم عزیز! فقط برا خدا قوت… و چه می دانند آنان که دستشان از رانت ها کوتاه شده از غرور پرتاب ماهواره با زمزمه نام مولایمان و  لبخند شیرین روستایی که سهام عدالت دریافت کرده و…وچه می دانند ازآن جوانان و نوجوانانی که در سفر های استانی در مسیر حرکت می ایستند و بعد چشم های نازنیشان برقی می زند و با شوق می گویند:ایناهاش خودشه احمدی نژاد….ببین برام دست تکون داد…

روز ها ی پیش رو روز های بیشتر تهمت شنیدن و بیشتر تمسخر شدن و بیشتر دروغ شنیدن است و آن که حقیرانه هر روز چاهی بر سر راه ملت می کند و از هیچ ترفند و توطئه ای بر علیه خادم عزیز ملت فرو گذار نیست چه می داند ما سر بر آورده از آرمان و آرزویی دیرین لحظه لحظه ی این جهاد مقدس را سر خوشانه نیوش می کنیم و …و نمی دانند چه لذتی دارد در کنار احمدی نژاد بودن!

                                                وبلاگ رسمی دوستداران و منتقدان دکتر احمدی نژاد