تبلیغات
نه سازش نه تسلیم سید علی ما هستیم حامیان دولت عشق - 13آبان88 روز ملی برخورد با سران فتنه >پست ثابت تا 13 آبـان
حمایت از ما "www.behfar.org"
برای حمایت از ما ، بنر های مثلثی زیر را در سایت خود نمایش دهید برای كپی كردن كدها از كلیدهای ctrl+c استفاده كنید.

:: سران فتنه بدانند که آرزوی دادگاه رنگین را به گور خواهند برد ::

این روز ها کم کم به سالروز 13 آبان نزدیک می شویم.13آبان دارای ویژگی منحصر به فردی است که آن را در تاریخ ایران جاودانه می سازد . ویژگی خاص 13 آبان 58آن است که جریانی اصیل و جوان به آن قدرت تحلیل دست یافته بود که بدون امر مستقیم رهبری که می توانست در صورت شکست طرح هزینه های سنگین برای انقلاب نوپای اسلامی داشته باشد  ،چنان حرکت بزرگی را ساماندهی و کل جریان سیاسی کشور را تحت تاثیر قرار داده و در ادامه حرکت حمایت مستقیم امام راحل را کسب نماید .

متاسفانه ضعف تحلیل سیاسی خواص و نخبگان کشور در حوادث پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری موجب گردید تا مقام عظمای ولایت برای برون رفت از نابسامانی های ایجاد شده توسط جبهه نفاق خود به اظهار نظر صریح و مظلو مانه بپردازند .

 

اما جریان نفاق جدید نه تنها از مواضع غیر قانونی خود عقب نشینی نکرد بلکه در کمال گستاخی اراده اکثریت جامعه را که به صورت قانونمند و مدنی در انتخا باتی آزاد شرکت کرده بود را به ریشخند گرفت و ساختارهای نظام اسلامی را هدف قرار داد.

 

میر حسین موسوی و شیخ مهدی کروبی به عنوان سران فتنه اغتشا شات تا بدانجا پیش رفتند که در روز قدس با تحریک هواداران غافل شعار نه غزه و نه لبنان را سر دادند و ارکان امنیتی نظام را در منطقه نشانه رفتند .

 

قتل زنجیره ای بیگناهان در خیابان های پایتخت که توسط عناصر سابق امنیتی وابسته به جریان فتنه صورت گرفت یاد آور ترور های کور منافقین در سال 60 بود .

 

سران فتنه در صددند تا چون موریانه ارکان اعتقادی نظام را سست و دومینوی سبز خود را به تمام ارکان و اصول ثابت نظام تسری دهند و از این رو در گام بعدی خود 13 آبان را نشانه رفته اند و قصد دارند تا آتش فتنه را در این سمبل بزرگ پایداری و استقلال ایران شعله ور سازند .

 

اینک کشتی انقلاب به دو راهی صفین رسیده است واگر یاران صدیق ولایت در این نبرد سرنوشت تن به خنکای عافیت دهند بر مولای مظلوم ما همان خواهد رفت که بر جد مظلومش علی رفت .

 

عمرو عاص های زمان با بر نیزه کردن وحدت می خواهند فرصتی ایجاد سازند تا سران فتنه موریانه وار پایه های اعتقادی نظام را سست کنند .

 

ومالک ها را که با شمشیر برهنه در آستان ورودی خیمه معاویه ها ایستاده اند به فرمان علی خار در چشم و استخوان در گلو و با شمشیری حمایل از نفرت اشرافیت موروثی قریش به موضع قبلی برگردانند .

 

تا سپاه شام فرصتی یابد وسپاه علی را به ترفند حکمیت ابلهانه ابو موسی اشعری ها به هزیمت شکست وادارند .

 

امروز همان روزی است که سنگ بنای صلح امام حسن و شهادت مظلو مانه حسین در مقطعی دیگر از تاریخ گذارده شود .

 

اما لزو ما دوراهی صفین در فتنه اخیر به حکمیت شوم ابو موسی اشعری ها ختم نخواهد شد .

 

13آبان 88همان30 خرداد1360 است .                             

 

دیگر فرصتی برای محاکمه و ارایه دادخواست سران فتنه باقی نیست و ضرورتی ندارد تا دستگاه قضایی  وارد به عرصه ای شود که در خوشبینانه ترین حالت سران فتنه را چون استخوانی در زخم و در کوران فتنه حفظ خواهد کرد .

پیکر پاک شهید نواب صفوی پس از تیرباران - نیمه شب 27 دی ماه 1334

 

اینک خون شهیدنواب صفوی در رگ های فرزندان روح الله به جوشش در آمده و مرگ سران فتنه را فریاد میکند.

 

باید یاران عدالت در این نبرد احزاب با تکیه بر اراده و تحلیل و در اقدامی انقلابی چشمان فتنه را کور کنند تا در این صفین انقلاب سپاه مالک از آستان ورودی معاویه زمان به عقب بر نگردد

 

اینک زمان آن است تا عاشقان ولایت برای کور کردن چشمان فتنه از کیسه خود هزینه کنند وبیش از این اجازه ندهند تا ائمه کفر تخم نفاق در بستر انقلاب خمینی بپاشند.

میرحسین موسوی و مهدی کروبی و دیگر سران فتنه بدانند که آرزوی دادگاه رنگین را به گور خواهند برد و در محکمه ملت رشید ایران به دار مجازات سپرده خواهند شد  

 

اینک زمان آن است تا نیرو های جوان وعدالت خواه بدون وابستگی به مراکز رسمی سیاسی و نظامی و بدون امر مستقیم رهبری و بر اساس همان استراتژی 13 آبان 58در روز 13آبان به جهاد مقدس خیابان های شمال پایتخت بیایند و صحنه ای آتشین از خرداد 60 را رقم بزنند .

 

سران فتنه آماده باشند 13 آبان 88روز مرگ آنها در دادگاه عدالت مردمی است .

 

اینک آن روزی است که جوانان عدالت خواه وطن آماده پرداخت هزینه حذف سران اغتشاشات از عرصه سیاسی کشور هستند .

 

خوارج زمان و ابو موسی اشعری ها و عمر و عاص ها و معاویه های زمان بدانند که این بار سپاه مالک از آستان معاویه ها بر نخواهد گشت و 13 آبان 88همان روزی است که سران فتنه در آتش فتنه ای که خود هیزم بیار آن بوده اند خواهند سوخت .

این بار می بایست چشمان فتنه و سران آن را نشانه رفت و جز به مرگ و نابودی آنها رضایت نداد .

تا او چه خواهد ...


GRAPHIC PER MONGI 1388